• {{ squad_data.name }}

  Aktualności

  Kontakt

  Dane kontaktowe

  Okręgowy związek Plantatorów
  Buraka Cukrowego w Bydgoszczy

  Ul. Hetmańska 38, 85- 039 Bydgoszcz
  tel. 52 322 97 29 , 52 321 98 25
  NIP 554-031-38-40
  biuro@ozpbc.bydgoszcz.pl

  O związku

  Cele i zadania OZPBC

  1. Podstawowym celem Okręgowego Związku jest reprezentowanie interesów swoich
  członków i obrona ich praw wynikających z postanowień statutu i innych aktów
  normatywnych dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego.
  2. Okręgowy Związek reprezentuje interesy swoich członków wobec:
  – instytucji kontraktujących i skupujących buraki cukrowe,
  – organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej,
  – innych jednostek gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa.
  3. Ponadto celem Okręgowego Związku jest:
  – działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi produkcji i
  wydajności buraka cukrowego oraz jakości uzyskanego surowca,
  – usprawnianie i ułatwianie pracy rolników – plantatorów poprzez stałe
  wprowadzanie postępu technicznego i biologicznego oraz nowoczesnych
  rozwiązań agrotechnicznych,
  – udzielanie rolnikom – plantatorom wszechstronnej pomocy w zakresie
  zabezpieczenia niezbędnych środków i potrzeb inwestycyjnych związanych z
  produkcją buraka cukrowego.

  Jak wybieramy władze samorządowe Związku?

  Wybory władz OZPBC odbywają się co cztery lata.
  – Zebrania Sprawozdawczo-wyborcze w sekcjach i wybór delegatów na Rejonowy Zjazd w Kruszwicy i Nakle n Notecią.
  – Rejonowe Sprawozdawczo-wyborcze Zjazdy Delegatów i wybory Zarządów Rejonowych.  Prezesa Zarządu Rejonowego wybierają delegaci.
  Wybór delegatów na Zjazd Delegatów OZPBC.
  – Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów OZPBC  – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  Prezesa Zarządu wybierają delegaci.
  Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

   

  Struktura organizacyjna OZPBC

  – Zarząd  12 osób,
  – Komisja Rewizyjna  4 osoby,
  – Zarządy Rejonowe:
  w Kruszwicy 25 osób,
  w Nakle n Not. 25 osoby,
  – sekcje wiejskie : 204
  a) Zarząd Rejonowy w Kruszwicy  119 sekcji
  b) Zarząd Rejonowy w Nakle n. Not. 85 sekcji

  Skład zarządu

  Strona główna

  TEST

  Zdjęcia/Pliki