• Okręgowy Związek Plantatorów
    Buraka Cukrowego
    w Bydgoszczy